Prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku w transporcie to gwarancja dostarczenia towarów w idealnym stanie, a także w zaplanowanym wcześniej terminie

2019-09-13

3 Prawa przewozowego, gdy utrata, ubytek lub uszkodzenie ładunku nie nastąpiło na skutek ładowania, rozmieszczania lub wyładowywania przez nadawcę lub odbiorcę. Dodatkowo obok wspomnianych czynności istnieją również czynności związane z rozmieszczeniem towaru na środku transportu oraz jego zabezpieczeniem. Prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku w transporcie to gwarancja dostarczenia towarów w idealnym stanie, a także w zaplanowanym wcześniej terminie. Przed rozpoczęciem ładowania towaru powinno się upewnić czy zarówno pojazd, jak i platforma załadunkowa oraz inne urządzenia, które zostaną użyte do mocowania ładunku są w pełni sprawne. Konsekwencje związane z niewłaściwym rozmieszczeniem i zabezpieczeniem ładunku w transporcie mogą dotyczyć zarówno załadowcy, jak i przewoźnika. Jedną z najpopularniejszych metod zabezpieczenia ładunku przed niekontrolowanym, swobodnym ruchem są pasy transportowe. Pracodawca powinien znać i wymagać od każdego kierowcy wiedzy na temat zabezpieczeń ładunku w transporcie drogowym. Wszystkie użyte zabezpieczenia ładunku muszą być w dobrym stanie technicznym i zostać użyte zgodnie z przeznaczeniem. Podczas załadunku, przewoźnik nie jest chroniony żadną klauzulą ubezpieczeniową. Z powodu plastyczno�ci papy i panuj�cych w dniu transportu bardzo wysokich temperatur. Komisja Europejska wydała publikację “Mocowanie ładunku w transporcie drogowym. W przypadku ładunków całopojazdowych przewoźnik dobiera odpowiedni środek transportu z właściwym wyposażeniem. Przepisy ustawy Prawa przewozowego nie odnoszą się do czynności związanych z rozmieszczeniem ładunku na środku transportu. W przypadku przesyłek typowych odpowiedzialność za ładunek podczas na czas transportu leży po stronie przewoźnika. Kto odpowiada za rozmieszczenie i zabezpieczenie towaru na naczepie? Ładunek powinien być tak zabezpieczony, żeby podczas jazdy nie mógł się przemieścić ani nadmiernie hałasować. Jeżeli mamy do czynienia z ładunkiem standardowym to po stronie kierowcy należy odpowiednie zabezpieczenie ładunku. Należy więc mieć tego świadomość i zapakować paczkę na okoliczność transportu i ewentualnego przeładunku. Foliowanie palet z �adunkiem z pap� uzna� s�d rejonowy za niewystarczaj�ce, �eby zapewni� odpowiedni� wytrzyma�o�� opakowania zbiorczego podczas transportu. Odpowiedź eksperta: Rozmieszczenie i zabezpieczenie towaru na naczepie są czynnościami okołoładunkowymi, które wiążą się z przygotowaniem towaru do przewozu. Jak odpowiednio zabezpieczyć ładunek podczas transportu?

Aktualności

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018