Szkoła niepubliczna Warszawa będzie corocznie powiększać liczbę uczniów o kolejną jedną klasę pierwszą, ilość miejsc w jednej klasie jest ograniczona do maksymalnie 12 osób

2019-09-02

Nauczyciel w pedagogice Montessori ma szczególną rolę. Nasza szkoła zapewnia uczniom także dodatkowe wsparcie w postaci opieki logopedy i psychologa szkolnego oraz zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci, które wymagają tego rodzaju pomocy. Metoda Montessori daje gwarancję zdobycia przez dziecko takiego samego lub wyższego poziomu wiedzy szkolnej w stosunku do konwencjonalnego systemu. Szkoła niepubliczna Warszawa będzie corocznie powiększać liczbę uczniów o kolejną jedną klasę pierwszą, ilość miejsc w jednej klasie jest ograniczona do maksymalnie 12 osób. Poszczególne cele dla dzieci uczęszczających do szkoły Montessori podane są poniżej. Oczywiście żadna klasa Montessori nie byłaby kompletna. Montessori dla naszych nauczycieli to nie tylko metoda dydaktyczna, ale również wartości, którymi się kierują na co dzień. Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach. Prywatna szkoła podstawowa Montessori naucza w oparciu o popularną i cenioną na całym świecie pedagogikę Montessori. Inicjatorem powołania szkoły byli rodzice peł­ni wiary w to, że szkoła może być miej­scem, do którego dzieci idą z uśmiechem na twarzy. Nasza szkoła otwarta jest na wszystkich zainteresowanych systemem pedagogicznym Montessori. Maria Montessori urodziła się w Chiaravalle, w prowincji. Dzięki metodzie Montessori dzieci zyskują niezależność, wewnętrzną motywację, umiejętność rozwiązywania problemów, wiarę we własne siły. Szkoła uczy angielskiego przez immersję, co daje nieprawdopodobne rezultaty, zwiększając motywację i pewność siebie dzieci. Szkoła Montessori nie posiada tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego, proces nauki jest zindywidualizowany, a program dydaktyczny wykracza poza podstawę merytoryczną opracowaną przez. Zdarzają się placówki edukacyjne, które choć w szyldzie mają pedagogikę montessori to stosują w swoim programie nauczania. Głównym celem szkoły Montessori jest dostarczenie szczegółowo zaplanowanego, stymulującego otoczenia, które będzie pomagało dzieciom rozwinąć doskonały fundament pod uczenie kreatywne. Taxi osobowe Pruszków oferuje Państwu profesjonalny transport samochodowy. In: podręczniki czy nagrody a materiał montessori w klasie towarzyszy zabawkom. Szkoła pracuje zgodnie z kalendarzem. Nauczanie w Montessori skupia się na dziecku i wzbudzaniu jego motywacji, a nie na stopniach, karach i nagrodach obecnych w tradycyjnej metodzie. Z założenia szkoła jest placówką integracyjną, zapewniającą edukację w klasach mieszanych wiekowo. Dzieci Montessori każdą wolną chwilę spędzają na odpowiedniej lekturze. Tego czym jest szkoła pełna szacunku i realnej indywidualizacji w nauczaniu doświadczyła osobiście. Szkoła podstawowa - będzie sześć czy osiem klas? W Montessori dzieci uczą się poprzez pracę na konkretnych pomocach, przygotowanych w taki sposób, aby dziecko umiało powiązać abstrakcję z rzeczywistością. Nasza szkoła zapewnia najlepsze warunki rozwoju. Szkoła Podstawowa. Metoda Montessori cieszy się wielką popularnością na całym świecie, uwzględnia całościowy rozwój dziecka. Akademia Montessori zapewnia wszechstronny rozwoj dzieci. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dalszych informacji o szkole i metodzie Montessori zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki, po uprzednim umówieniu się z osobą odpowiedzialną za rekrutację. Staramy się również, aby szkoła była dla dzieci „miniaturą świata”, miejscem, w którym mogą badać i poznawać swoje otoczenie. Maria Montessori twierdziła, że ręka jest narzędziem naszej ludzkiej inteligencji. Metoda Montessori to system wychowawczy, który wspomaga wszechstronny rozwój dziecka.

Aktualności

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018